Zhukova, V., P. Corte-Leon, A. Allue, K. Gondra, M. Ipatov, J. M. Blanco, J. Olivera, and A. Zhukov. “Magnetic Properties and Applications of Glass-Coated Ferromagnetic Microwires”. Advanced Electromagnetics, vol. 12, no. 3, Nov. 2023, pp. 69-74, doi:10.7716/aem.v12i3.2240.