Zarnousheh Farahani, E., Jarchi, S. and Keshtkar, A. (2017) “A Broadband Ultrathin Nonlinear Switching Metamaterial”, Advanced Electromagnetics, 6(2), pp. 64-70. doi: 10.7716/aem.v6i2.480.