Zarnousheh Farahani, E., Jarchi, S., & Keshtkar, A. (2017). A Broadband Ultrathin Nonlinear Switching Metamaterial. Advanced Electromagnetics, 6(2), 64-70. https://doi.org/10.7716/aem.v6i2.480